Sčítanie obyvateľstva

Fond na podporu športu

Riešenie migračných výziev

Odpadové hospodárstvo

Na stiahnutie:

Harmonogram vývozu 2021

Úroveň triedenia odpadov za rok 2019 je 21,22 %.

poniklec-vah.sk

ZMO