Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z025/2023 2023 Nájom hrobového miesta E584/1hrob --- € 21.03.2023 Štefan Dolnák Počet stiahnutí
Z024/2023 2023 odvádzanie odpadovej vody --- € 20.03.2023 Mgr. Tomáš Buc Počet stiahnutí
Z023/2023 2023 nájom bytu 121,82 Eur/mesačne € 20.03.2023 Ažaltovič Alojz Počet stiahnutí
Z022/2023 2023 dodávka vody ---- € 08.03.2023 Ing. Matej Fridrich Počet stiahnutí
Z021/2023 2023 nájom bytu 107,07 Eur/mesačne € 08.03.2023 Soňa Polačiková Počet stiahnutí
Z020/2023 2023 nájom bytu 128,98 Eur/mesačne € 03.03.2023 Cepka Miroslav Počet stiahnutí
Z019/2023 2023 predaj pozemku 5700 € 03.03.2023 Emília Backová, Anna Remiášová, Jozef Mečoch Počet stiahnutí
Z018/2023 2023 hrobové miesto - 152/trojhrob ---- € 27.02.2023 Beáta Vavríková Počet stiahnutí
Z017/2023 2023 aktivácia účastníckeho programu 386,15 € 20.02.2023 Orange Slovensko a.s. Počet stiahnutí
Z016/2023 2023 výkon trestu povinnej práce ---- € 15.02.2023 Okresný súd Trnava Počet stiahnutí
Z015/2023 2023 záujmová činnosť CVČ 210 € 09.02.2023 Obec Horné Zelenice Počet stiahnutí
Z014/2023 2023 aktualizácia Kataster 138 € 08.02.2023 TOPSET Solutions, s.r.o. Počet stiahnutí
Z013/2023 2023 Program cintorín 138 € 08.02.2023 TOPSET Solutions, s.r.o. Počet stiahnutí
Z012/2023 2023 záujmová činnosť CVČ 130 € 02.02.2023 Obec Dolné Zelenice Počet stiahnutí
Z011/2023 2023 predaj pozemku 179,82 Eur € 02.02.2023 Ľubomír Krišica Počet stiahnutí
Z010/2023 2023 nájom bytu 105,27 Eur/mesačne € 31.01.2023 Lívia Ščasná Počet stiahnutí
Z009/2023 2023 hrobové miesto - 393/dvojhrob ---- € 30.01.2023 Anna Bachoríková Počet stiahnutí
Z008/2023 2023 nájom bytu 171,78 Eur/mesačne € 30.01.2023 Mária Mišunová Počet stiahnutí
Z007/2023 2023 záujmová činnosť CVČ 780 € 12.01.2023 Centrum voľného času Dúha Počet stiahnutí
Z006/2023 2023 dodávka vody ---- € 10.01.2023 Anna Bachoríková Počet stiahnutí