feed-image RSS

Zamestnanci obce

Filter
Zobrazené položky 
Meno Pozícia Telefónne číslo
Elena Skalická evidencia obyvateľstva, administratíva, evidencia hrobových miest, archívnictvo a registratúra, overovanie podpisov, voľby, stavebný poriadok, výrub stromov, kultúrno-osvetová činnosť +421 33 333 7118
Miloš Broš správa, prevádzka a údržba majetku obce
Ing. Veronika Ardonová mzdy a personalistika, evidencia majetku, nájomné bývanie, správa daní a poplatkov, odpadové a vodné hospodárstvo +421 33 7433 117
Alena Blšťáková finančné a mzdové účtovníctvo, rozpočtovníctvo, účtovanie majetku, správa daní a poplatkov, pokladňa +421 33 7433 117
Emília Šrámeková spravovanie OcÚ a doručovateľská služba