Detaily

VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach. VZN č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a škol. zariadeniach.....

Licencia

Veľkosť 396.53 KB

Filedate piatok, 25. november 2022, 12:06

Názov VZN 3 2022 o v ke pr spevku na iasto n hradu n kladov v kol ch a kol. zariaden cha........pdf

Počet stiahnutí 37

Vytvorené piatok, 25. november 2022, 12:06

Upravené

Systém