Zmluvy

Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
Z034/2024 2024 nájom bytu 161,82 Eur/mesačne € 29.04.2024 Mgr. Král Ivan
Z033/2024 2024 nájom bytu 161,23 Eur/mesačne € 09.05.2024 Michaela Šrámeková
Z032/2024 2024 nájom bytu 107,20 Eur/mesačne € 09.05.2024 Baraniaková Margita
Z031/2024 2024 nájom bytu 161,23 Eur/mesačne € 06.05.2024 Ondrejková Adriana
Z030/2024 2024 nájom bytu 106,89 Eur/meiac € 03.05.2024 Dlhoš Marián
Z029/2024 2024 nájom bytu --- € 30.04.2024 Alena Rybaničová
Z028/2024 2024 nájom bytu 121,78 Eur/mesačne € 30.04.2024 Emil Polačik
Z027/2024 2024 nájom bytu 95,80 Eur/mesačne € 30.04.2024 Ľudmila Kubatková
Z026/2024 2024 nájom bytu 119,02 Eur/mesiac € 26.04.2024 Cepka Miroslav
Z025/2024 2024 Nájom hrobového miesta D/429 -2hrob --- € 26.04.2024 Ivan Vyhlidal
Z024/2024 2024 odborná prax v 3. a 4. ročníku --- € 26.04.2024 Obchodná akadémia
Z023/2024 2024 nájom bytu 123,49 Eur/mesiac € 25.04.2024 Soňa Šestáková
Z022/2024 2024 dodávka vody --- € 25.04.2024 Jozef Šedlbauer
Z021/2024 2024 Nájom hrobového miesta D/521 -1hrob --- € 15.04.2024 Michal Novotný st.
Z020/2024 2024 dodávka vody --- € 11.04.2024 Mária Furdová
Z019/2024 2024 dodávka vody --- € 11.04.2024 Mária Lenghartová
Z018/2024 2024 dodávka vody --- € 11.04.2024 Sandra Grancová
Z017/2024 2024 doplnenie odberného miesta --- € 28.03.2024 MAGNA ENERGIA,a.s.
Z016/2024 2024 prevádzkovanie multifunkčného zariadenia --- € 22.03.2024 PreKo, s.r.o.
Z015/2024 2024 Nájom hrobového miesta 425/2h --- € 22.03.2024 Štefan Kollár Počet stiahnutí