Číslo objednávky: 102/2019

Dodávateľ: HAPPY FOTO, IČO: 36335690, Adresa sídla: Ferka Urbánka 1892/6A 020 01 Púchov

Názov organizácie objednávateľa: Obec Bojničky, IČO: 00312274, Adresa sídla: Bojničky 90

Predmet objednávky: Fotokniha pre AK

Dátum vystavenia: 18.11.2019

Zverejnené: 18.11.2019

Cena: 1323,95 €

Zodpovedná osoba, ktorá zmluvu uzatvorila: Ing. Igor Bojnanský
Funkcia zodpovednej osoby: starosta obce

Poznámka: