Súhrn
Zoznam vybraných súborov na stiahnutie.
Názov
Názov
Licencia
Veľkosť
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2022 o výške prísp. na úhr. nákl. škol. a škol. zariadeniach
dodatok . 1 2023 k VZN 3 2022 o v ke pr spevku na hr. n kl. Z s M ....pdf
None
403.16 KB