Download details

Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2022 o výške prísp. na úhr. nákl. škol. a škol. zariaden Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 3/2022 o výške prísp. na úhr. nákl. škol. a škol. zariadeniach

License

Size 403.16 KB

Filedate Friday, 24 November 2023 12:11

Filename dodatok . 1 2023 k VZN 3 2022 o v ke pr spevku na hr. n kl. Z s M ....pdf

Downloads 59

Created Friday, 24 November 2023 12:11

System